CPYINS CPYINS CPYINS CPYINS CPYINS

ช่องทางการชำระเงิน

บัตรเครดิต

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
พร้อมคิดค่าส่วนลดพิเศษ

บัตรเดบิต

แบบ
Shopping Online

โอนผ่านธนาคาร

ATM/ i-Banking
Phone Banking
Mobile Banking

แบ่งจ่าย 0%
ผ่านบัตรเดบิต

นานสูงสุด
10เดือน

ชำระผ่าน
เคาร์เตอร์เซอร์วิส

โดยรับรหัสการ
ชำระผ่าน SMS