สำนักงานใหญ่

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110.

(66) 0 2648 6666

(66) 0 2661 3774, (66) 0 2261 9960

เบอร์มือถือ 24 ชั่วโมง

085-9183322 , 085-9183323
091-5579232 , 091-5579233
081-4423306 , 085-9920073
081-6497627 , 086-7770406