แจ้งเหตุเกี่ยวกับสินไหมออนไลน์

แจ้งเหตุเกี่ยวกับสินไหมออนไลน์

รายละเอียด

  1. การแจ้งเหตุและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทเบ็ดเตล็ด(Non Motor)
    การแจ้งเหตุและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทเบ็ดเตล็ด non motor
  2. ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยสำหรับประประกันภัยรถยนต์
คุณราตรี

ประทับใจบริการพิเศษจากเจ้าพระยาประกันภัยที่ร่วมกับ จส.100 เพราะตอนนั้นขับรถมากลางทางน้ำมันดันหมด เลยประสานกับเจ้าพระยาประกันภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างดี ขอบคุณมากค่ะ - คุณราตรี