แจ้งเหตุเกี่ยวกับสินไหมออนไลน์

แจ้งเหตุเกี่ยวกับสินไหมออนไลน์

รายละเอียด

  1. การแจ้งเหตุและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทเบ็ดเตล็ด(Non Motor)
    การแจ้งเหตุและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทเบ็ดเตล็ด non motor
  2. ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยสำหรับประประกันภัยรถยนต์
คุณวิมล

ตั้งแต่ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้บริการของเจ้าพระยาประกันภัย ประทับใจในการติดต่อดูแลอย่างมาก และที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยค่ะ ประหยัดและบริการดีแบบนี้ จะเป็นลูกค้าต่อไปนะค่ะ - คุณวิมล