แจ้งเหตุเกี่ยวกับสินไหมออนไลน์

แจ้งเหตุเกี่ยวกับสินไหมออนไลน์

รายละเอียด

  1. การแจ้งเหตุและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทเบ็ดเตล็ด(Non Motor)
    การแจ้งเหตุและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทเบ็ดเตล็ด non motor
  2. ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยสำหรับประประกันภัยรถยนต์
คุณดลพร

ตั้งแต่มีรถป้ายแดงมา ก็มีเจ้าพระยาติดตัวมาตลอดจวบจน 2 ปีล่ะค่ะ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะต่อ แต่แล้วก็เกิดเหตุชนท้ายจนได้ เจอมากลับตัวจนกล้าพูดเลยค่ะ “ว่าประทับใจในการบริการมาก” - คุณดลพร