สมัครงานคลิก!


1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดลอง1 IT-SUPPORT IT-CODING IT-CONNECT IT-HELPDESC
ลักษณะงานที่ทำ
  • ลักษณะงานที่ทำ 1
  • ลักษณะงานที่ทำ 2
คุณสมบัติ
  • คุณสมบัติ 1
  • คุณสมบัติ2

สมัครงานคลิก!


2. สินไหม-รับแจ้ง

ทำานเป็นช่วงเวลาได้
ลักษณะงานที่ทำ
  • ลักษณะงานที่ทำ 1-1
  • ลักษณะงานที่ทำ 2-1
คุณสมบัติ
  • คุณสมบัติ 1-1
  • คุณสมบัติ 2-1

ติดต่อแผนกจ้างงาน ฝ่ายบุคคล

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110.

(66) 0 2648 6666

(66) 0 2661 3774, (66) 0 2261 9960