กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกับชมรมอนุรักษ์สิ่งดีงาม

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกับชมรมอนุรักษ์สิ่งดีงาม

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกับชมรมอนุรักษ์สิ่งดีงาม มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านลิ้นช้าง ต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 5-6 มกราคม 2661

Gallery

คุณดลพร

ตั้งแต่มีรถป้ายแดงมา ก็มีเจ้าพระยาติดตัวมาตลอดจวบจน 2 ปีล่ะค่ะ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะต่อ แต่แล้วก็เกิดเหตุชนท้ายจนได้ เจอมากลับตัวจนกล้าพูดเลยค่ะ “ว่าประทับใจในการบริการมาก” - คุณดลพร